Chủ đầu tư: Chị Lan
Diện tích: 86 m2
Địa chỉ: SN 8086, HH4 Linh Đàm

Không gian căn hộ số 8086 HH4 Linh Đàm của gia đình chị Lan

Hình ảnh của dự án