Kiến trúc 567 đang sở hữu một nền tảng tuyệt vời nhất để phát triển nên những sản phẩm tốt phục vụ cộng đồng. Ngoài kiến thức về thiết kế, đội ngũ thi công giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn thì Kiến trúc 567 còn là một tập thể đoàn kết, cùng chí hướng đem lại giá trị tích cực đến với mọi khách hàng.

đội ngũ thiết kế của Kiến trúc 567

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.